English
Search icon

Платформа за дистанционно подписване

Платформата на БОРИКА АД за дистанционно подписване на е-документи с облачен квалифициран електронен подпис - „Облачен КЕП“, улеснява работа с удостоверителни услуги както за Доверяващи се страни, така и за крайни клиенти. Тя позволява отдалечена идентификация на физически лица, базирана на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КУКЕП) или полагане на електронен подпис върху електронен документ от името на физическо лице, използвайки облачни технологии и в синхрон с Регламент (ЕС) 910/2014 (eIDAS).

Платформата за Облачен КЕП е интегрирана в B-Trust инфраструктурата за квалифицирани удостоверителни услуги на ДКУУ БОРИКА АД и предоставя централизирано съхранение и управление на частните ключове на Титулярите и генериране на КЕП от разстояние, в среда с висока степен на сигурност и строги административно-оперативни процедури, с физическа и логическа защита. Титулярят запазва пълен и персонален контрол върху своя частен ключ, чрез сигурен двуфакторен (2-Factor Authentication) механизъм за строга онлайн автентикация, който се поддържа чрез мобилно приложение за Облачен КЕП. На тази база, чрез своето смарт устройство, Титулярят получава „мобилност“ за своя КЕП. Титулярят е „освободен“ от специфичните технически изисквания да подписва с КЕП - да има смарт карта и четец и да инсталира съответните драйвери за тях, но чрез Платформата за Облачен КЕП генерира правно валиден квалифициран електронен подпис.

Предимства:
 • Разширяване кръга от предлагани електронни услуги, правейки ги по-достъпни
 • Надеждна идентификация на потребителя
 • Лесна интеграция към добавени услуги, подобряващи качеството и функционалността на КЕП, т.e. Доверяващата се страна може да профилира своя „workflow” на електронните документи
 • Независимост от операционни системи, браузери, разработка и поддръжка на активни компоненти (драйвери) за четци и карти
 • По-висока сигурност - при предложената схема за двуфакторна автентикация при всяко подписване отпадат известните уязвимости на хардуерния КЕП
 • Незабавно спиране на използването на облачен КЕП при прекратяване
 • Лесна интеграция с услуги с добавена стойност (Value Added Services), които подобряват качеството и приложимостта на правно-валидния електронен подпис:

  - чрез използване квалифицирани електронни времеви печати (Timestamp)
  - чрез използване на услуга за онлайн проверка на статус на удостоверения за електронен подпис (OCSP)
  - чрез използване на услуги за изграждане на формати на електронно подписани документи, според стандарти (XAdES, PAdES, CAdES, ASiC) към Регламент 910/2014 на ЕК и Европейския парламент
  - интеграция на системите на Доверяващите се страни с квалифицирана услуга за валидация според Регламент 910/2014 на ЕК и Европейския парламент. 

Автентикация
Подписване
Еднократно подписване
Автоматизирано подписване
Live chat iconLive chat