English
Search icon

Квалифицирано удостоверение за персонален усъвършенстван електронен подпис

Персонално КУУЕП се издава на физическо лице - Титуляр на УЕП и удостоверява електронната идентичност на Титуляря на подписа и връзката на Титуляря с публичния му ключ в удостоверението.

Валидност Цена с ДДС  
1 година 12 лв.  
Необходими документи
Издаване
Приложения

Необходими документи за издаване:

  • Документи, доказващи самоличността на Потребителя оригинал - при лично явяване.
  • Документ за самоличност на Упълномощения представител.
  • Нотариално заверено пълномощно по образец на БОРИКА - нужно е само, в случай че Титулярят желае да упълномощи представител, който да го представлява пред КДУУ за издаване и получаване на Удостоверения

За издаването на това удостоверение се изисква лично присъствие пред РО/МРС на Титуляря или упълномощено от него лице при проверка на неговата самоличност от Доставчика.

Процедурата по идентификация включва представяне на доказателства за самоличността на Титуляря и тяхната проверка.

Персонално КУУЕП на физическо лице може да се използва при създаване на УЕП от физическото лице посочено като Титуляр в удостоверението, към електронни документи и в приложения, които изискват значително ниво на информационна сигурност.

Персонално КУУЕП може да се използва още при защитено и криптирано изпращане на електронни съобщения и защитени и криптирани комуникации, достъп до информация и онлайн транзакции изискващи значително ниво на сигурност.

Персоналното КУУЕП няма значението на саморъчен подпис спрямо всички по смисъла на Регламент 910/2014 г. и на чл.13 на ЗЕДЕУУ и идентифицира лицето като Титуляр на УЕП.

Персоналното КУУЕП не се подновява, Потребителят-Титуляр може да заяви пред Доставчика искане за издаване на ново персонално КУУЕП с нова двойка ключове.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офиси


Последвайте ни:

Изгубен или откраднат подпис

При изгубен или откраднат подпис - за временно спиране за 48 часа, позвънете на

За окончателно прекратяване на подписа посетете наш офис.

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни