English
Search icon

Квалифицирано удостоверение за персонален усъвършенстван електронен подпис

Персонално КУУЕП се издава на физическо лице - Титуляр на УЕП и удостоверява електронната идентичност на Титуляря на подписа и връзката на Титуляря с публичния му ключ в удостоверението.

Валидност Цена с ДДС  
1 година 12 лв.  
Необходими документи
Издаване
Приложения

Необходими документи за издаване:

  • Документи, доказващи самоличността на Потребителя оригинал - при лично явяване.
  • Документ за самоличност на Упълномощения представител.
  • Нотариално заверено пълномощно по образец на БОРИКА - нужно е само, в случай че Титулярят желае да упълномощи представител, който да го представлява пред КДУУ за издаване и получаване на Удостоверения

За издаването на това удостоверение се изисква лично присъствие пред РО/МРС на Титуляря или упълномощено от него лице при проверка на неговата самоличност от Доставчика.

Процедурата по идентификация включва представяне на доказателства за самоличността на Титуляря и тяхната проверка.

Персонално КУУЕП на физическо лице може да се използва при създаване на УЕП от физическото лице посочено като Титуляр в удостоверението, към електронни документи и в приложения, които изискват значително ниво на информационна сигурност.

Персонално КУУЕП може да се използва още при защитено и криптирано изпращане на електронни съобщения и защитени и криптирани комуникации, достъп до информация и онлайн транзакции изискващи значително ниво на сигурност.

Персоналното КУУЕП няма значението на саморъчен подпис спрямо всички по смисъла на Регламент 910/2014 г. и на чл.13 на ЗЕДЕУУ и идентифицира лицето като Титуляр на УЕП.

Персоналното КУУЕП не се подновява, Потребителят-Титуляр може да заяви пред Доставчика искане за издаване на ново персонално КУУЕП с нова двойка ключове.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офиси


Последвайте ни:

Изгубен или откраднат подпис

При изгубен или откраднат подпис - за временно спиране за 48 часа, позвънете на

За окончателно прекратяване на подписа посетете наш офис.

Имате запитване

captcha image
Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни

Live chat iconLive chat