English
Search icon
Необходими документи за издаване, преиздаване и продължаване на удостоверения за електронен подпис

Издаване на удостоверение за персонален квалифициран електронен подпис
 
 • Документ за самоличност на Титуляра или на негов пълномощник, ако за получаване на подписа е упълномощено друго лице.
 • Нотариално заверено пълномощно на упълномощения по образец на БОРИКА. Образец на пълномощно може да намерите в секцията "Документи".
 • Договор за удостоверителни услуги. Договорът ще ви бъде предоставен за подпис при получаване на подписа в наш офис. В секцията "Документи" можете да се запознаете със съдържанието на договора предварително.
 • Попълнена онлайн заявка за електронен подпис.
Издаване на Удостоверения за автентичност на уебсайт
 • Документ за самоличност на Администратора на сървъра.
 • Удостоверение от Търговския регистър (в случай, че собственикът/Титулярът на сървъра е юридическо лице).
 • Доказателство за регистрирано име на домейн и право за ползването му, както и за собствеността на сървъра.
 • Нотариално заверено пълномощно по образец на БОРИКА (в случай, че Администраторът на сървъра не е негов собственик/Титуляр).
 • Попълнена on‐line заявка за сървърно удостоверение – разпечатана и подписана от Титуляра и Администратора.
 • Договор за удостоверителни услуги ‐ предоставя се за подпис на Титуляра или на упълномощено от него лице при личното му явяване в офис на Доставчика.
Подновяване на електронен подпис

Необходимо условие за подновяване на срока на валидност на B-Trust удостоверение, е да няма промяна на данните, съдържащи се в него. Подновяването може да се осъществи по два начина:

 • Чрез подаване на on-line заявка за подновяване на срока на удостоверението, подписана с валидния електронен подпис, като така се декларира, че няма промяна в данните вписани в него.
 • Чрез подаване на хартиена заявка в офис на Доставчика от Титуляра на удостоверението или от негов упълномощен представител.
Издаване на удостоверение за професионален квалифициран електронен подпис
За физическо лице, асоциирано с юридическото лице:
 • Удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг документ, удостоверяващ правния статут на дружеството/организацията.
 • Документ за самоличност на Упълномощения представител на юридическото лице (или на лицето, овластено да го представлява)
 • Нотариално заверено пълномощно по образец на БОРИКА - нужно е само, в случай че юридическото лице желае да упълномощи представител, който да го представлява пред ДУУ за издаване и получаване на подписи. Образец на пълномощно може да намерите в секцията "Документи".
 • Договор за удостоверителни услуги. Подписва го представляващият юридическото лице или упълномощеният от него представител при личното му явяване в наш офис. В секцията "Документи" можете да се запознаете със съдържанието на договора предварително.
За всяко лице (Титуляр), на което ще бъде издаден подпис:
Издаване на Електронен Печат

КУКЕПечат се издава само на на юридическо лице - Създател на печат и служи да автентицира източника и интегритета на данните или електронните изявления и връзката на Създателя с публичния му ключ.Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офиси


Последвайте ни:

Изгубен или откраднат подпис

При изгубен или откраднат подпис - за временно спиране за 48 часа, позвънете на

За окончателно прекратяване на подписа посетете наш офис.

Имате запитване

captcha image
Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни

Live chat iconLive chat