English
Search icon
Необходими документи за издаване, преиздаване и продължаване на удостоверения за електронен подпис

Издаване на удостоверение за персонален квалифициран електронен подпис

 
 • Документ за самоличност на Титуляра или на негов пълномощник, ако за получаване на подписа е упълномощено друго лице.
 • Нотариално заверено пълномощно на упълномощения по образец на БОРИКА. Образец на пълномощно може да намерите в секцията "Документи".
 • Договор за удостоверителни услуги. Договорът ще ви бъде предоставен за подпис при получаване на подписа в наш офис. В секцията "Документи" можете да се запознаете със съдържанието на договора предварително.
 • Попълнена онлайн заявка за електронен подпис.

Издаване на Удостоверения за автентичност на уебсайт

 • Документ за самоличност на Администратора на сървъра.
 • Удостоверение от Търговския регистър (в случай, че собственикът/Титулярът на сървъра е юридическо лице).
 • Доказателство за регистрирано име на домейн и право за ползването му, както и за собствеността на сървъра.
 • Нотариално заверено пълномощно по образец на БОРИКА (в случай, че Администраторът на сървъра не е негов собственик/Титуляр).
 • Попълнена on‐line заявка за сървърно удостоверение – разпечатана и подписана от Титуляра и Администратора.
 • Договор за удостоверителни услуги ‐ предоставя се за подпис на Титуляра или на упълномощено от него лице при личното му явяване в офис на Доставчика.

Подновяване на електронен подпис

Необходимо условие за подновяване на срока на валидност на B-Trust удостоверение, е да няма промяна на данните, съдържащи се в него. Подновяването може да се осъществи по два начина:

 • Чрез подаване на on-line заявка за подновяване на срока на удостоверението, подписана с валидния електронен подпис, като така се декларира, че няма промяна в данните вписани в него.
 • Чрез подаване на хартиена заявка в офис на Доставчика от Титуляра на удостоверението или от негов упълномощен представител.

Издаване на удостоверение за професионален квалифициран електронен подпис

За физическо лице, асоциирано с юридическото лице:
 • Удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг документ, удостоверяващ правния статут на дружеството/организацията.
 • Документ за самоличност на Упълномощения представител на юридическото лице (или на лицето, овластено да го представлява)
 • Нотариално заверено пълномощно по образец на БОРИКА - нужно е само, в случай че юридическото лице желае да упълномощи представител, който да го представлява пред ДУУ за издаване и получаване на подписи. Образец на пълномощно може да намерите в секцията "Документи".
 • Договор за удостоверителни услуги. Подписва го представляващият юридическото лице или упълномощеният от него представител при личното му явяване в наш офис. В секцията "Документи" можете да се запознаете със съдържанието на договора предварително.
За всяко лице (Титуляр), на което ще бъде издаден подпис:

Издаване на Електронен Печат

КУКЕПечат се издава само на на юридическо лице - Създател на печат и служи да автентицира източника и интегритета на данните или електронните изявления и връзката на Създателя с публичния му ключ.Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офиси


Последвайте ни:

Изгубен или откраднат подпис

При изгубен или откраднат подпис - за временно спиране за 48 часа, позвънете на

За окончателно прекратяване на подписа посетете наш офис.

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!

* Всички полета са задължителни