English
Search icon

Електронна идентификация

Електронната идентификация на физическо лице е услуга, чрез която БОРИКА подпомага организациите за надеждна отдалечена идентификация на техните клиенти при ползване на е-услуги. Необходимо е клиентът да има Облачен КЕП, който може да му бъде издаден посредством приложението B-Trust Mobile на момента, за целите на идентификацията. Като резултат от това, организацията получава Удостоверение за електронна идентичност (PDF документи подходящ за машинна обработка), съдържащо личните данни на клиента, подписана от него и подпечатано от БОРИКА, както и копие от документа му за самоличност и вече може да му предостави желаната електронна услуга.

Предимства за организациите:
  • Идентификация на физически лица при дистанционно сключване на договори, генериране на заявления и ползване на услуги
  • Лични данни във формат PDF, подходящ за автоматизирана обработка
  • Бърза и лесна идентификация за достъп до е-услуги.
иНФОРМАЦИОННИ БРОШУРИ:
Отдалечена идентификация пред трети страни (през B-Trust Mobile)
Отдалечена идентификация пред трети страни (проЦес)