English
Search icon

B-Token

B-Token представлява средство за SCA (Strong customer authentication), използващо неквалифициран електронен подпис. B-Token ползва една и съща структура с ОКЕП, базира се на PKI технологии, спазва всички изисквания за сигурност на квалифицираната услуга и се ползва в едно приложение с Облачния КЕП, което предоставя на клиентите възможност да работят с познат потребителски интерфейс. В същото време B-Token се различава от ОКЕП по това, че идентификацията при тази услуга се извършва според политиката на институцията, ползваща токъна, съдържа данни, подадени от съответната институция, ограничена е в рамките на тази институция и предоставя опростена регистрация като средство за SCA. Основните приложения на B-Token включват използването му като средство за SCA, подобно на ОКЕП, както и допълнителни услуги според изискванията на дадената институция.

Насочено е към организации, предоставящи услуги на своите клиенти на базата на надеждно и сигурно установяване на самоличност.

Предимства:
  • Ползва се през мобилното приложение B-Trust Mobile
  • Отговаря на всички изисквания за сигурност на квалифицирана услуга
  • Може да включва допълнителни услуги за различните организации.

Приложението B-Trust Mobile можете да изтеглите от: