English
Search icon

My B-Trust - Клиентски портал за изпращане и подписване на документи

My B-Trust и Му B-Trust for business (https://my.b-trust.bg) е уеб базирана платформа, чрез която физически и юридически лица получават възможност да използват удостоверителните услуги, без необходимост от интеграция с други вътрешни системи. Порталът обединява всички услуги по изпращане, подпсиване с квалифициран електронен подпис и съхранение на документи .

Порталът е подходящ за всякакъв тип компании, независимо от техния мащаб.

След регистрация в портала юридическите лица могат да подписват, изпращат и съхраняват документи, както вътре, така и извън компанията, като извършват следните операции:

  • управляват вътрешно-фирмените процеси по документооборот за подписване на единични или множество документи с множество подписващи лица, като:

- добавят или премахват потребител, който може да преглежда изпраща или подписва документи в/от организацията;

- дефинират множество подписващи лица, като всеки участник получава известие кога е неговият ред да извърши действие върху документа;

- предварително дефинират групи от получатели;

  • проследяват състоянието на документа от потребителя, стартирал процеса на подписване - кой е подписал и на кого му предстои подпис;
  • групират няколко документа и ги изпращат в рамките на една трансакция/операция;
  • изпращат:

- документа/пратката както към потребител на мобилното приложение B-Trust Mobile, така и към непознат потребител;

- нотификации към получатели, които не са подписали документа;

  • задават:

- време/период до което документите да могат да бъдат подписвани от получателите;

- реда на подписване на документа, при повече подписващи;

- запазване на документа в е-Архив, което позволява преглед на вече подписан от даден потребител документ.

  • посочват за чия сметка да бъде подписването – за сметка на изпращача или за сметка на получателя.

* не всички услуги са достъпни за физически лица.

 

Процесът по подписване на документи се осъществява чрез използването на мобилното приложение за Облачен квалифициран електронен подпис - B-Trust Mobile, като потребителя следва да се регистира в приложението.

Интуитивната навигация води потребителите удобно и лесно.


Изтеглете B-Trust Mobile от: