English
Search icon

Софтуер за подписване и помощни програми

На тази страница ще намерите софтуер, свързан с употребата на електроненни подписи с различно предназначение.

Софтуер за подписване
Помощни програми

BISS - Локална услуга за подписване в уеб среда

BISS (Browser Independent Signing Service) е софтуер за подписване с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) при извършване на операции в Интернет браузъра. Използва технология, която позволява локално полагане на електронен подпис без използване на активна компонента. Голямо предимство при използването на BISS е независимост от използвания браузър и неговите ограничения или невъзможност за поддръжка на Java аплети или ActiveX контроли.

BISS осигурява работата с удостоверения за КЕП, за всички популярни браузъри под операционни системи MS Windows 8, MS Windows 10, Linux Ubuntu 18.04 LTS/20.04 LTS и macOS Catalina . Сработва при всяко използване на частния ключ на удостоверението за КЕП, намиращ се на смарт карта. BISS използва Microsoft CryptoAPI или PKCS11 библиотека за достъп до смарт картата.

За да се използва BISS е необходимо предварителна инсталация на услугата, като приложение на работната станция, където ще се извършва подписване – изискват се администраторски права.

 

За изтегляне:

Следвайте стъпките на инсталатора, докато процесът завърши.

MS WINDOWS: B-TRUST BISS.msi
Mac OS: B-TRUST BISS
LINUX: B-TRUST BISS.DEB
LINUX: B-TRUST BISS.RPM 

Инструкции за работа с BISS можете да свалите от: ТУК 

 

Проверка на услугата

Ако по някаква причина, услугата не се стартира, трябва да бъде активирана ръчно.

1. Стартирайте услугата за подписване B-Trust BISS;
2. Свържете електронния си подпис към компютъра;
3. Натиснeте бутона "Провери".

 

  • Какво е B-Trust BISS?

BISS (Browser Independent Signing Service) е софтуер за подписване с електронен подпис при извършване на операции в Интернет браузъра.

 

  • Какво е необходимо, за да използам услугата?

Нужно е на вашия персонален компютър да е инсталирана и стартирана услугата за подписване (B-Trust BISS), предоставена от "БОРИКА АД"

 

  • Какви операции мога да извършвам с B-Trust BISS?

С помощта на B-Trust BISS можете да:

Подписвате съдържание с електронен подпис при операции в Интернет браузъра
Да запишете на смарт картата си подновеното и издадено от B-Trust удостоверение за електронен подпис

Защо е необходимо да инсталирам услугата?
Повечето модерни браузъри въвеждат ограничения за използване на Java аплети или ActiveX контроли, с чиято помощ до скоро се извършваше процеса по подписване на съдържание с електронен подпис в браузъра.

Поради наложеното ограничение, подписването в браузър е възможно единствено с помощта на допълнителен специализиран за целта софтуер, какъвто е услугата B-Trust BISS.

 

  • С кои браузъри работи услугата?

B-Trust BISS осигурява работата с удостоверения за КЕП на всички популярни браузъри от поддържаните операционни системи.

 

  • Поддържани операционни системи:

B-Trust BISS осигурява подписване на съдържание под операционни системи MS Windows, Linux и MacOS.

 

Към секция за разработчици...

B-Trust Desktop Signer - десктоп приложение за подписване

Безплатно софтуерно приложение за подписване на електронни документи/файлове с Квалифицирано удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис, в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Продуктът позволява ръчно или автоматизирано подписване на един или няколко електронни документа/файла. Налична е възможност за добавяне на удостоверение за време (Time Stamp) към електронния подпис, както и за криптиране/декриптиране на файлове в различен формат.

За изтегляне:
Инструкция за инсталация и работа с приложението
MS Windows x64: B-Trust Desktop Signer
MS Windows x32: B-Trust Desktop Signer
MAC OS X: B-Trust Desktop Signer

BSecure DSSLite - Услуга за разширяване на цифров подпис

Услугата BSecure DSSLite работи като SOAP Web Service. Тя осигурява възможност за разширяване на създаден вече цифров подпис (PKCS1) до единните европейски формати за полагане на електронен подпис в синхрон с Регламент (ЕС) 910/2014. Услугата използва имплементирана Digital Signature Services библиотека на Европейския съюз.

BSecure DSSLite позволява интеграция с услуги за удостоверяване на време (Qualified TimeStamp), проверка за статус на електронен подпис (OCSP) и достъп до списъците с временно спрени и прекратени електронни подписи (CRL) за удостоверяване момента на подписване във времето, както и проверка валидността на удостоверението за електронен подпис. Услугите по Qualified TimeStamp, OCSP и CRL са услуги, неизменна част от инфраструктурата на Квалифицираните Доставчици на удостоверителни услуги.

BSecure DSS - Услуга за полагане на електронен подпис

BSecureDSS служи за електронно подписване на файлове с произволни разширения и валидация на електронно подписани файлове, като използва Усъвършенствани Удостоверения записани на файл (PFX) или Квалифицирани удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис (КУКЕП), записани на смарт карта.

Услугата е подходяща за автоматизиране на процеси, при които е необходимо полагането на електронен подпис върху голям брой електрони документи. Получените подписани файлове при използване на продукта, отговарят на изискванията на Регламент 910/2014 на ЕС.

BSecure DSS позволява интеграция с услуги за удостоверяване на време (Qualified TimeStamp), проверка за статус на електронен подпис (OCSP) и достъп до списъците с временно спрени и прекратени електронни подписи (CRL) за удостоверяване момента на подписване във времето, както и проверка валидността на удостоверението за електронен подпис. Услугите по Qualified TimeStamp, OCSP и CRL са услуги, неизменна част от инфраструктурата на Квалифицираните Доставчици на удостоверителни услуги.

Инструкция за конфигуране за Adobe Reader

Осигурява зареждане на удостоверителната верига на B-Trust в Adobe Reader за поддържаните операционни системи. 

За изтегляне:
WINDOWS: Инструкция за настройки и подписване с Adobe Acrobat DC
Mac OS X: Инструкция за настройки и подписване с Adobe Acrobat DC
LINUX OS: Инструкция за инсталиране, настройки и подписване с Okular

 

Локален мениджър на смарт карти

Услугата може да се използва локално за управление (промяна на ПИН, разблокиране на ПИН и други) на смарт- карти.

За работата на приложението се изисква да имате инсталирана Java.

За изтегляне:
Локален Мениджър на Смарт-Карти - Windows
Локален Мениджър на Смарт-Карти - MacOS X

Клиентът е длъжен да съхранява предоставените ПИН и ПУК кодове. В случай, че не разполагате с разблокиращ ПУК код, картата не може да бъде отблокирана и единствената възможност е да преиздадете Вашия сертификат.

Компонента за подписване за Mozilla Firefox

Специално разработено разширение за работа със смарт карти за Mozilla Firefox. Служи за създаване на цифров подпис в WEB страници.

Моля, след инсталацията затворете всички отворени прозорци на Mozilla Firefox и стартирайте Mozilla Firefox отново.

За изтегляне:
signTextJS