English
Search icon

Електронен архив

Услугата представлява хранилище за дългосрочно съхранение на електронно подписани/подпечатани документи, като на входа  се извършва валидация на документа. Услугата се грижи и за актуализиране на времевия печат върху даден документ, а в случай че няма такъв, той се поставя върху документа преди архивиране. Насочена е към доверяващи страни и може да се ползва самостоятелно през уеб сървиси. 

За крайни клиенти архивът е включен в пакетите за ОКЕП и е неразделна част от електронното подписване. Достъпът до архивираните документи се осъществява през мобилното приложение B-Trust Mobile или през клиентския портал My B-Trust.

Предимства:
  • Осигурява правната валидност на електронните подписи/печати за продължителен период от време.
  • Гарантира, че електронните подписи/печати могат да бъдат валидирани независимо от бъдещи промени в технологиите.