English
Search icon

Смарт-карти и карточетци

Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на съвета, изисква Квалифицираните Удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис (КУКЕП) да бъдат съхранявани на устройства с високо ниво на сигурност. Такова устройство е смарт-картата, върху която се записва удостоверението за електронен подпис заедно с публичния и частния ключ. Достъпът до записаната върху картата информация става посредством секретен ПИН код.

Върху една смарт-карта могат да бъдат записани повече от един електронен подпис, при условие че Титулярят е едно и също лице. Смарт-картата се свързва с компютъра посредством карточетящо устройство - карточетец.

Клиентът има възможност да избира между два типа смарт-карти и карточетци – SIM формат и стандартен.

Стандартен формат

Cardreader image

SIM формат

Cards image

 

При стандартния формат картата и четецът са разделени. Удобен е за работа в офис на настолен компютър.

Картата и четецът са в едно устройство. Удобен за хора, които често са в движение, ползват преносим компютър или ползват електронния си подпис на няколко компютъра.

Моделите на изображенията са примерни. БОРИКА АД си запазва правото да променя моделите на предлаганите карти и карточетци без предварително известие.

Смарт-карти и карточетци от B-Trust

В таблиците е представена информация за предлаганите от B-Trust смарт-карти и карточетци.

Смарт-карти
Смарт-карта Функционалност
Thales, SafeNet IDPrime 940B (SIM/standard size) Издаване, преиздаване и подновяване на КУКЕП
Карточетци
Карточетец Производител
Comitex, CCR7115B-01 (SIM size USB Type A) Comitex
Comitex, CCR7115B-02 (SIM size USB Type C) Comitex
Omnikey 1021 (standard size) HID Global
ACR 38 USB (standard size) Advanced card Systems

Съвместими смарт-карти и карточетци

Ако разполагате с някои от изброените по-долу смарт-карти или карточетци, то Вашият електронен подпис, може да бъде използван с тях.

За тези смарт-карти и карточетци се предлага и поддържа само удостоверението за електронен подпис (без софтуера и драйверите). Генерирането на двойка ключове, както и записа на удостоверението за електронен подпис върху смарт-картата, се извършват от Клиента. 

Смарт-карти
Смарт-карта Функционалност
Gemalto IDPrime MD 940 (SIM/standard size) Издаване, преиздаване и подновяване.
Gemalto IDPrime MD 840B (SIM/standard size) Подновяване.
Gemalto IDPrime MD 840 (SIM/standard size) Подновяване.
JCOP v2.4.1 (SIM/standard size) Подновяване.
Siemens CardOS v4.3B Не се поддържа.
Datakey 330U/ Model 330U Не се поддържа.
iKey 2032 Token Не се поддържа.
ActivCard Gold Не се поддържа.
ActivCard USB Token Не се поддържа.
ActivCard Java64K ActivClient Profile Не се поддържа.
ActivCard USB Key Java64K Не се поддържа.
GemSAFE Xpresso Не се поддържа.
Карточетци
Карточетец Производител
ACR 38T USB (SIM size) Advanced card Systems
CardMan Omnikey 6121 USB (SIM size) Omnikey
PinPad Omnikey 3621 USB (standard size) Omnikey
CardMan Omnikey 3121 USB Omnikey
CardMan Omnikey 3021 USB Omnikey
SCR 335 USB SCM Microsystems
Argos Mini II USB Todos
ActivCard USB Reader ActivIdentity
GemPC USB, GemPC Serial, GemPC Twin GemPlus
CardMan Omnikey 1010 Serial Omnikey
Gemalto IDBridge K30 (SIM size) Gemalto

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офиси


Последвайте ни:

Изгубен или откраднат подпис

При изгубен или откраднат подпис - за временно спиране за 48 часа, позвънете на

За окончателно прекратяване на подписа посетете наш офис.

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!

* Всички полета са задължителни