English
Search icon

Квалифицирана услуга за валидация (Qualified Signature Validation Service)

Квалифицираната услуга за валидация на квалифициран електронен подпис/печат (B-Trust Qualified Signature Validation Service) дава възможност на Доверяващите се страни да получат доклад от процеса по проверка на валидността на подписите/печатите по автоматизиран и надежден начин. Докладът е подписан с квалифициран електронен печат на Доставчика. Чрез услугата се гарантира, че подписите и печатите се създават и проверяват в съответствие с европейското законодателство (Регламент (ЕС) 910/2014 и свързаните с него стандарти ETSI EN 319 102-1, ETSI TS 119 101, ETSI TS 119 441 и ETSI TS 119 442).

С нестопанска цел може да проверете валидността на електронно подписани документи чрез формата по-долу:

* По подразбиране документа се валидира на най-високото допустимо ниво. При нужда на валидация на по-ниско ниво, моля изберете от падащото меню.
Live chat iconLive chat