English
Search icon

Квалифицирана услуга за валидация (Qualified Signature Validation Service)

Квалифицираната услуга за валидация на квалифициран електронен подпис/печат (B-Trust Qualified Signature Validation Service) дава възможност на Доверяващите се страни да получат доклад от процеса по проверка на валидността на подписите/печатите по автоматизиран и надежден начин. Докладът е подписан с квалифициран електронен печат на Доставчика. Чрез услугата се гарантира, че подписите и печатите се създават и проверяват в съответствие с европейското законодателство (Регламент (ЕС) 910/2014 и свързаните с него стандарти ETSI EN 319 102-1, ETSI TS 119 101, ETSI TS 119 441 и ETSI TS 119 442).

Услугата може да бъде интегрирана във Ваша среда с цел автоматизиране на процеса по валидация на електронно подписани документи. Моля, свържете се с нас за повече информация.

С нестопанска цел, можете да проверете валидността на електронно подписани документи чрез формата по-долу. Формата е ограничена по брой заявки изпълнени за определено време. Ако не получавате отговор, изчакайте и опитайте отново.


The field is required!


Забележка:
Възможно е при наличие на множество положени подписи върху документа или подписи от различни доставчици, проверката да отнеме повече време.
* По подразбиране документа се валидира на най-високото допустимо ниво. При нужда на валидация на по-ниско ниво, моля изберете от падащото меню.