English
Search icon

Удостоверения на Доставчика на удостоверителни услуги

Удостоверителните вериги са служебни сертификати, които трябва да са инсталирани на вашия компютър, за да можете да подписвате с вашето удостоверение, издадено от B-Trust.

Инсталирайте удостоверителните вериги на B-Тrust

Автоматичен инсталатор за всички удостoверителни вериги на B-Trust.


Свалете файл

Базови удостоверения - Root

Базовите удостоверения (Root) се публикуват от Комисията за регулиране на съобщенията в Регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги. Самоиздават се и се самоподписват от Доставчика.

 

С базовите подписи се подписват другите служебни удостоверения, както и съответният списък с прекратени и временно спрени подписи (RootCA’s CRL).

 

B-Trust Root Qualified CA DER PEM CRL

Обслужва въведената профилирана структура от Доставчика за издаване на удостоверения само за квалифицирани електронни подписи. Подписва и списъка с прекратени и спрени удостоверения (CRL), издадени от този базов удостоверяващ орган.

 

B-Trust Root Advanced CA DER PEM CRL

Обслужва въведената профилирана структура от Доставчика за издаване на удостоверения за усъвършенствани електронни подписи, удостоверения за е-подпис за сървър, за информационен и софтуерен обект и приложно-ориентирани удостоверения. Подписва и списъците с прекратени и спрени удостоверения (CRL), издадени от този базов удостоверяващ орган.

 

B-Trust Root CA Certificate DER PEM CRL

Обслужва въведената от Доставчика профилирана структура за издаване на удостоверения за квалифицирани и усъвършенствани електронни подписи, удостоверения за сървър, за информационен и софтуерен обект, и приложно-ориентирани удостоверения. Подписва и списъците с прекратени и спрени удостоверения (CRL), издадени от този базов удостоверяващ орган.

Оперативни удостоверения - Oper

С оперативните удостоверения (Oper) се подписват всички подписи, издадени от B-Trust, както и съответния списък с прекратени и временно спрени подписи (OperCA`s CRL).

 

B-Trust Operational Qualified CA DER PEM CRL

Обслужва профилирана структура на Доставчика и подписва удостоверения за квалифицирани електронни подписи за крайни клиенти. Подписва и списъка с прекратените удостоверения (CRL), издадени и подписани от този Оперативен орган.

 

B-Trust Operational Advanced CA DER PEM CRL

Обслужва профилирана структура на Доставчика и подписва удостоверенията на клиенти за: усъвършенствани електронни подписи, сървър, информационен и софтуерен обект, и приложно-ориентираните. Подписва и списъците с прекратени и спрени удостоверения (CRL), издадени от този Оперативен орган.

 

Operational CA QES DER PEM CRL

Обслужва профилирана структура на Доставчика и подписва удостоверения за квалифицирани електронни подписи за крайни клиенти. Подписва и списъка с прекратените удостоверения (CRL), издадени и подписани от този Оперативен орган.

 

B-Trust Operational CA AES DER PEM CRL

Обслужва профилирана структура на Доставчика и подписва удостоверенията на клиенти за: усъвършенствани електронни подписи, сървър, информационен и софтуерен обект, и приложно-ориентираните. Подписва и списъците с прекратени и спрени удостоверения (CRL), издадени от този Оперативен орган.

Удостоверения за статус - OCSP

Удостоверенията на Органите за валидация се използват при проверка на подписи, издадени от B-Trust и удостоверяват неговия статус: дали в конкретен момент сертификата на подписа е валиден, дали е временно спрян или прекратен. Удостоверенията на Органа за статус на Доставчика са със силата на квалифициран електронен подпис.

 

B-Trust Root Qualified OCSP Authority DER PEM

 

B-Trust Root Advanced OCSP Authority DER PEM

 

B-Trust Qualified OCSP Authority DER PEM

 

B-Trust Advanced OCSP Authority DER PEM

 

Удостоверения на услугата за удостоверяване на време - Time Stamp

Удостоверенията на Органа за удостоверяване на време (B-Trust Timestamp Authority) подписват издаваните от Доставчика удостоверения на време (Timestamp tokens/TST) на електронни документи, заявени от клиенти. Удостоверенията на Органа за удостоверяване на време на Доставчика са със силата на квалифициран електронен подпис.

 

B-Trust Qualified Time Stamp Authority 2023 DER PEM
B-Trust Qualified Time Stamp Authority 2018 DER PEM

Удостоверения на услугата за валидация на документи - QSVS

Удостоверение на услугата за Квалифицирано валидиране на Квалифицирани Електронни Подлиси и Печати (Qualified Signature Validation Service). Удостоверенията на Услугата  на Доставчика са със силата на квалифициран електронен подпис.

 

 

B-Trust Qualified Signature Validation Service (B-Trust QSVS) DER PEM

Тестови удостоверения - Test Root & Oper

Изтеглете тестовите базови и оперативни удостоверения на B-Trust.

Свалете файл