English
Search icon

Списъци с временно спрени и прекратени удостоверения за електронни подписи

Тук не се включват удостоверения, които са с изтекъл срок на действие и които не са прекратени.

Всеки списък съдържа серийните номера на прекратените и временно спрени удостоверения за електронен подпис, дата на прекратяването им и причина.

Видове списъци

Базови (RootCA) - три списъка, по един от всеки от трите базови удостоверяващи органи.

Оперативни (OperCA) - пет списъка, по един от всеки от петте оперативни удостоверяващи органи. Отнасят се за удостоверения, издадени на клиенти.

Срок на действие и актуализиране на списъците

Списъците имат фиксиран срок на валидност. Обновяват се периодично и при възникване на промяна в тях.

Базови удостоверяващи органи:

  • срок: една година.
  • актуализиране: една година.

Оперативните удостоверяващи органи

  • срок: един месец
  • актуализиране: на 3 часа или при възникване на промяна в списъка.

 

Списъци на прекратени и спрени Базови удостоверения Изтегли
B-Trust Root Qualified CA CRL
B-Trust Root Advanced CA CRL
Root CA CRL

 

Списъци на прекратени и спрени Оперативни удостоверения Изтегли
B-Trust Operational Qualified CA CRL
B-Trust Operational Advanced CA CRL
Operational CA QES CRL
Operational CA AES CRL
Търсене в Публичния регистър Търсене в Публичния регистър Проверка на валидност на удостоверение за електронен подпис Проверка на валидност на удостоверение за електронен подпис Списъци с временно спрени и прекратени удостоверения за електронни подписи Списъци с временно спрени и прекратени удостоверения за електронни подписи Проверка за статус на удостоверение за електронен подпис по протокол OCSP Проверка за статус на удостоверение за електронен подпис по протокол OCSP Подписване на електронни документи с електронен подпис on-line Подписване на електронни документи с електронен подпис on-line
Проверка на е-документи Проверка на е-документи Квалифицирано удостоверяване на време (Qualified Time Stamp) Квалифицирано удостоверяване на време (Qualified Time Stamp) Инсталиране на електронен подпис Инсталиране на електронен подпис Удостоверения на Доставчика на удостоверителни услуги Удостоверения на Доставчика на удостоверителни услуги Смяна на B-Trust имейл паролa Смяна на B-Trust имейл паролa
Live chat iconLive chat