English
Search icon

За разработчици

На тази страница ще намерите цялата информация, нужна Ви за успешна интеграция с удостоверителните услуги на квалифициран доставчик на удостоверителни услуги на БОРИКА АД.

Достъп до съответните описания (swagger) се осъществява чрез SSL сесия.

За тестови цели при използване на съответните услуги, трябва да разполагате с relyingPartyId, предоставено от БОРИКА и регистриран SSL сертификат, с който да се авторизирате пред услугите.

Достъп до услугите

За да заявите достъп, моля попълнете регистрационната форма за достъп до услугите, подпишете я с електронен подпис и я изпратете на електронен адрес: support@borica.bg.

Мобилно приложение B-Trust Mobile

За услугите, използващи мобилно приложение B-Trust Mobile и получаване на достъп до тестова версия на приложението, трябва да разполагате с регистиран акаунт в Apple Test Fligth или Google Play Beta Program, в зависимост от използваната операционна система.

 • Визуализация на процеса по регистрация в мобилното приложение B-Trust Mobile: тук
Документи

Описание на всяка една услуга може да намерите в секция "Услуги". Нормативните документи към всяка една услуга са поместения в секция "Документи".

 

Техническа документация за интеграция с удостоверителни услуги на БОРИКА

Услуги
Допълнителни услуги
АВТЕНТИКАЦИЯ И ПОДПИСВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ B-TRUST MOBILE
 • Описание на услугата: тук
 • Ръководство за услугата: тук
 • Визуализация на процеса: виж
 • Ръководство за интеграция - Автентикация: виж
 • Ръководство за интеграция – Подписване: виж
 • Test swagger: тук
 • Production API URL: https://cqes-rp.b-trust.bg/signing-api
АВТОМАТИЗИРАНО (сървърно) ПОДПИСВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЕЗ B-TRUST MOBILE
електронна ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЕЗ WEB БРАУЗЕР (WEB ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
ПОДПИСВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ С ЕДНОКРАТЕН ОКЕП
 • Описание на услугата: тук
СЛЕД web ИДЕНТИФИКАЦИЯ
СЛЕД face to face ИДЕНТИФИКАЦИЯ
 • Визуализация на процеса: виж
 • Ръководство за интеграция: (очаквайте скоро)
 • Test swagger: (очаквайте скоро)
 • Production API URL: (очаквайте скоро)
ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОНно подписани ДОКУМЕНТИ
 • Описание на услугата: тук
 • Test swagger: (очаквайте скоро)
 • Production API URL: (очаквайте скоро)
Квалифицрана услуга за електронна препоръчана поща
 • Описание на услугата: (очаквайте скоро)
 • Test swagger: (очаквайте скоро)
 • Production API URL: (очаквайте скоро)
Квалифицрана услуга за препоръчан E-MAil
 • Описание на услугата: (очаквайте скоро)
 • Test swagger: (очаквайте скоро)
 • Production API URL: (очаквайте скоро)

За повече информация се свържете с нас: support@borica.bg

Time Stamp - УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА време

Достъпът до услугата се осъществя от предварително разрешени адреси или чрез потребителско име и парола, предоставени от БОРИКА.

Qualified Signature validation service - УСЛУГА ЗА ВАЛИДАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ

Достъпът до услугата се осъществя от предварително разрешени адреси или чрез потребителско име и парола, предоставени от БОРИКА.

B-TOKEN

B-Token е част от услугите, предоставяни през мобилното приложение B-Trust Mobile и представлява средство за SCA (Strong Customer Authentication). Насочено е към организации, предоставящи услуги на своите клиенти на базата на надеждно и сигурно установяване на самоличност.

За авторизация на трансакции с банкови карти

Подходящо за организации, предоставящи картови услуги на своите клиенти.

За автентикация на потребители  (B-Token external)
BROWSER INDEPENDENT SIGNING SERVICE (BISS)
 • Описание на услугата: тук
 • Техническа спецификация : тук
 • Инструкция за работа: тук
Инсталационни файлове на BISS:
BSECURE DSS Lite - On premise решение за РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИФРОВ ПОДПИС
 • Описание на услугата: тук
 • Схема на интеграция с BISS: тук
 • Ръководство за интеграция: тук
 • Ръководство за инсталация SpringBoot: тук 
 • Техническа спецификация SpringBoot: тук 
 • Техническа спецификация WAR: тук 
BSECURE DSS - УСЛУГА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Цялостно решение (on premise) за автоматизиране на процеси, при които е необходимо полагането на електронен подпис върху голям брой електрони документи. Работи с Усъвършенствани Удостоверения, записани на файл (PFX) или Квалифицирани удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис (КУКЕП), записани на смарт карта или HSM.

За повече информация се свържете с нас: support@borica.bg