English
Search icon

Квалифицирано удостоверение за професионален усъвършенстван електронен подпис

Професионално КУУЕП се използва при защитено и криптирано изпращане на електронни съобщения и защитени и криптирани комуникации, достъп до информация и онлайн транзакции изискващи значително ниво на сигурност.

Професионалното КУУЕП няма значението на саморъчен подпис спрямо всички по смисъла на Регламент 910/2014 г. и на чл.13 на ЗЕДЕУУ и идентифицира Потребителя като Титуляр на УЕП.

Професионално КУУЕП не се подновява, Потребителят-Титуляр може да заяви пред Доставчика искане за издаване на ново професионално КУУЕП с нова двойка ключове.

Валидност Цена с ДДС  
1 година 12 лв.  
Необходими документи
Издаване

Необходими документи за издаване:

  • Удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг документ, удостоверяващ правния статут на дружеството/организацията.
  • Документ за самоличност на Упълномощения представител на юридическото лице (или на лицето, овластено да го представлява).
  • Нотариално заверено пълномощно по образец на БОРИКА - нужно е само, в случай че юридическото лице желае да упълномощи представител, който да го представлява пред ДКУУ за издаване и получаване на Удостоверения.

Професионално КУУЕП се издава на Титуляр - физическо лице, което е асоциирано с юридическо лице и удостоверява електронната идентичност на Титуляря на подписа и връзката на Титуляря с публичния му ключ в удостоверението.

За издаването на това удостоверение се изисква лично присъствие пред РО/МРС на Титуляря или упълномощено от него лице при проверка на неговата самоличност от Доставчика.

Процедурата по идентификация включва представяне на доказателства за самоличността на Титуляря и за упълномощаването и тяхната проверка.

Проверката на искането за издаване на Професионално КУУЕП осигурява най-високо ниво на сигурност по отношение на идентичността на Титуляря, връзката му с публичния ключ и асоциирането му с юридическото лице.

В искането за издаване на Професионално КУУЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо лице се посочва и лицето, което Титуляря представлява. Проверява се и идентичността и на това лице.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офиси


Последвайте ни:

Изгубен или откраднат подпис

При изгубен или откраднат подпис - за временно спиране за 48 часа, позвънете на

За окончателно прекратяване на подписа посетете наш офис.

Имате запитване

captcha image
Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни

Live chat iconLive chat