English
Search icon

Квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен печат

КУУЕПечат се издава само на юридическо лице - Създател на печат и служи да автентицира източника и интегритета на данните или електронните изявления и връзката на Създателя с публичния му ключ.

Удостоверението за електронен печат, издадено по тази политика, има характер на КУУЕПечат по смисъла на Регламент 910/2014 и на ЗЕДЕУУ.

Валидност Цена с ДДС  
1 година 36 лв.  
3 години 96 лв.  
Необходими документи
Издаване

Необходими документи за издаване:

  • Удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг документ, удостоверяващ правния статут на дружеството/организацията.
  • Документ за самоличност на Упълномощения представител на юридическото лице (или на лицето, овластено да го представлява).
  • Нотариално заверено пълномощно по образец на БОРИКА - нужно е само, в случай че юридическото лице желае да упълномощи представител, който да го представлява пред Доставчика за издаване и получаване на печати.

За издаването на това удостоверение се изисква лично присъствие пред РО/МРС на упълномощено от Създателя физическо лице за проверка на идентичността на юридическото лице и самоличност на упълномощеното лице от Доставчика.

Процедурата по идентификация включва представяне на доказателства за идентичността на Създателя и на упълномощеното лице и тяхната проверка.

Проверката на искането за издаване на КУУЕПечат се извършва по реда на предходните точки и осигурява най-високо ниво на сигурност по отношение на идентичността на Създателя и връзката му с публичния ключ.

В искането за издаване на КУУЕПечат може да се посочва и физическото лице, което Създателя е упълномощил да го представлява. Проверява се самоличността и на физическото лице.

Издаденото КУУЕПечат на юридическо лице, удостоверяващо публичен ключ съответстващ на частния такъв се записва в преносим софтуерен токън заедно със служебните удостоверения на Доставчика (PKCS#12 файл), когато двойката ключове се генерира при Доставчика (в МРС) и се предоставя на Създателя.

КУУЕПечат не се подновява, Потребителят-Създател може да заяви пред Доставчика да издаде ново КУУЕПечат с нова двойка ключове. Доставчикът запазва право при необходимост да добавя допълнителни атрибути към КУЕПечат на юридическо лице.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офиси


Последвайте ни:

Изгубен или откраднат подпис

При изгубен или откраднат подпис - за временно спиране за 48 часа, позвънете на

За окончателно прекратяване на подписа посетете наш офис.

Имате запитване

captcha image
Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни

Live chat iconLive chat