English
Search icon

Квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен печат

КУУЕПечат се издава само на юридическо лице - Създател на печат и служи да автентицира източника и интегритета на данните или електронните изявления и връзката на Създателя с публичния му ключ.

Удостоверението за електронен печат, издадено по тази политика, има характер на КУУЕПечат по смисъла на Регламент 910/2014 и на ЗЕДЕУУ.

Валидност Цена с ДДС  
1 година 36 лв.  
3 години 96 лв.  
Необходими документи
Издаване

Необходими документи за издаване:

  • Удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг документ, удостоверяващ правния статут на дружеството/организацията.
  • Документ за самоличност на Упълномощения представител на юридическото лице (или на лицето, овластено да го представлява).
  • Нотариално заверено пълномощно по образец на БОРИКА - нужно е само, в случай че юридическото лице желае да упълномощи представител, който да го представлява пред Доставчика за издаване и получаване на печати.

За издаването на това удостоверение се изисква лично присъствие пред РО/МРС на упълномощено от Създателя физическо лице за проверка на идентичността на юридическото лице и самоличност на упълномощеното лице от Доставчика.

Процедурата по идентификация включва представяне на доказателства за идентичността на Създателя и на упълномощеното лице и тяхната проверка.

Проверката на искането за издаване на КУУЕПечат се извършва по реда на предходните точки и осигурява най-високо ниво на сигурност по отношение на идентичността на Създателя и връзката му с публичния ключ.

В искането за издаване на КУУЕПечат може да се посочва и физическото лице, което Създателя е упълномощил да го представлява. Проверява се самоличността и на физическото лице.

Издаденото КУУЕПечат на юридическо лице, удостоверяващо публичен ключ съответстващ на частния такъв се записва в преносим софтуерен токън заедно със служебните удостоверения на Доставчика (PKCS#12 файл), когато двойката ключове се генерира при Доставчика (в МРС) и се предоставя на Създателя.

КУУЕПечат не се подновява, Потребителят-Създател може да заяви пред Доставчика да издаде ново КУУЕПечат с нова двойка ключове. Доставчикът запазва право при необходимост да добавя допълнителни атрибути към КУЕПечат на юридическо лице.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офиси


Последвайте ни:

Изгубен или откраднат подпис

При изгубен или откраднат подпис - за временно спиране за 48 часа, позвънете на

За окончателно прекратяване на подписа посетете наш офис.

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни