English
Search icon

Проверка за статус на удостоверение за електронен подпис по протокол OCSP

Проверката се извършва чрез програма OCSP-клиент (OCSP Requestor), която се свързва с OCSP-сървъра на B-Trust (OCSP Responder) на адрес: http://ocsp.b-trust.org. Примерен OCSP-клиент е командата ocsp на библиотека OpenSSL.

OCSP-клиентът изпраща заявка за проверка на статус на подпис до OCSP-сървъра и получава отговор, подписан от Органа за валидация. Отговорът съдържа информация за статуса на проверяваното удостоверение за електронен подпис, периода на валидност на получения отговор и има доказателствен характер.

Ако не използвате OCSP приложение, можете да ползвате списък с прекратените удостоверения (CRL). За да определите статуса на даден подпис, изтеглете последния актуален CRL-списък и го заредете в своето приложение. Този вариант на проверка на статус на подпис е също толкова надежден, но отнема повече време.

Повече информация за протокола OCSP може да получите на адрес: www.ietf.org/rfc/rfc2560.txt

Проверка по сериен номер

Моля, въведете сериен номер:

Проверка чрез качване на файл

Качете удостоверение за електронен подпис експортирано във формат ".cer", за да проверите статуса му:

Търсене в Публичния регистър Търсене в Публичния регистър Проверка на валидност на удостоверение за електронен подпис Проверка на валидност на удостоверение за електронен подпис Списъци с временно спрени и прекратени удостоверения за електронни подписи Списъци с временно спрени и прекратени удостоверения за електронни подписи Проверка за статус на удостоверение за електронен подпис по протокол OCSP Проверка за статус на удостоверение за електронен подпис по протокол OCSP Подписване на електронни документи с електронен подпис on-line Подписване на електронни документи с електронен подпис on-line
Проверка на е-документи Проверка на е-документи Квалифицирано удостоверяване на време (Qualified Time Stamp) Квалифицирано удостоверяване на време (Qualified Time Stamp) Инсталиране на електронен подпис Инсталиране на електронен подпис Удостоверения на Доставчика на удостоверителни услуги Удостоверения на Доставчика на удостоверителни услуги Смяна на B-Trust имейл паролa Смяна на B-Trust имейл паролa
Live chat iconLive chat