English
Search icon

Инсталиране на електронен подпис

След като вече притежавате удостоверение за електронен подпис, за да го използвате, трябва да инсталирате определен софтуер на компютъра си и да регистрирате подписа в браузъра.

Въведете e-mail, с който подписът Ви е регистриран в B-Trust. По него точно ще определим инсталационния пакет, който Ви е нужен:

Стъпка по стъпка:

1. Изтеглете инсталационен пакет, като въведете e-mail адреса, записан в удостоверението  Ви за електронен подпис в полето по-горе.

Отворете папката, в която сте изтеглили инсталационния пакет и го стартирайте.

Изчакайте да се зареди приложението, натиснете бутона „Инсталирай“ и следвайте указанията.

2. Стъпки на инсталацията

  • Инсталаторът проверява дали всички технически изисквания за инсталирането на удостоверението са налице.
  • Съветникът дава информация за откритите карточетци, които са свързани към компютъра.
  • Изпълнява се процедура за инсталация на софтуер за управление на смарт-картата, съдържаща електронния подпис.
  • Инсталаторът предлага автоматично конфигуриране на откритите браузъри и друг софтуер, който може да работи с електронни подписи. Изберете браузърите, които искате да бъдат настроени.

3. Рестартирайте

В края на процедурата инсталаторът предлага да рестартирате компютъра. Рестартирайте, за да сте сигурни, че всичко е инсталирано и работи коректно.

4. Проверете дали удостоверението вече може да подписва

Отидете на страница за Тестване на електронен подпис и следвайте указанията. Ако проверката е успешна, подписът Ви е инсталиран и настроен правилно и можете да го ползвате.

В противен случай ще видите причината, поради която удостоверието за електронен подпис все още не работи. Опитайте да я отстраните като следвате препоръчаните решения или се свържете с нашия Контактен център.

5. Регистрирайте удостоверението в сайтове на електронните услуги

Запознайте се с условията за използване на удостоверение за електронен подпис в сайтове на електронните услуги, които ще ползвате.

 

Търсене в Публичния регистър Търсене в Публичния регистър Проверка на валидност на удостоверение за електронен подпис Проверка на валидност на удостоверение за електронен подпис Списъци с временно спрени и прекратени удостоверения за електронни подписи Списъци с временно спрени и прекратени удостоверения за електронни подписи Проверка за статус на удостоверение за електронен подпис по протокол OCSP Проверка за статус на удостоверение за електронен подпис по протокол OCSP Подписване на електронни документи с електронен подпис on-line Подписване на електронни документи с електронен подпис on-line
Проверка на е-документи Проверка на е-документи Квалифицирано удостоверяване на време (Qualified Time Stamp) Квалифицирано удостоверяване на време (Qualified Time Stamp) Инсталиране на електронен подпис Инсталиране на електронен подпис Удостоверения на Доставчика на удостоверителни услуги Удостоверения на Доставчика на удостоверителни услуги Смяна на B-Trust имейл паролa Смяна на B-Trust имейл паролa
Live chat iconLive chat