English
Search icon

Уеб идентификация

Метод на идентификация на клиенти от разстояние, посредством браузър, който не изисква наличие на мобилно приложение. Клиентът на доверяващата се страна може да докаже своята самоличност пред нея в три бързи и лесни стъпки. На първа стъпка избира желаната услуга в уебсайта на третата страна и бива насочен към специализирана страница за идентификация. След това е необходимо да покаже двете страни на документа си за самоличност пред камерата на устройството. Следва заснемане на лицето и проверка за съответствие с документа за самоличност.

В случай, че клиентът не разполага с работеща камера на компютъра си, има възможност да продължи идентификацията си през браузер на мобилното си устройство.

Ако след процеса на идентификация пред третата страна, е необходимо полагането на електронен подпис, може да му бъде издаден облачен КЕП за еднократно ползване.

Информационна брошура:
Отдалечена видео идентификация пред трети страни (през браузър)
ДЕМО ИНСТРУКЦИИ: 
Онлайн видео идентификация през браузър на мобилно устройство

Онлайн видео идентификация през браузър на персонален компютър