English
Search icon

Квалифицирано удостоверение за професионален квалифициран електронен подпис

С този вид електронен подпис представлявате юридическо лице, едноличен търговец или ако изпълнявате свободна професия.

 • банкирате онлайн: плащате ДДС, осигуровки, заплати и др.;
 • подавате данъчни декларации в НАП;
 • издавате електронни фактури;
 • подавате документи: декларации, месечни справки, Интрастат и др.;
 • преминавате към безхартиен документооборот и архив;
 • комуникирате с всички държавни и общински структури;
 • подписвате електронна поща и файлове.
Валидност Цена с ДДС без карта и четец Цена с ДДС за комплект със смарт карта и USB четец
1 година 50,40 лв. 71,40 лв.
3 години 132,30 лв. 153,30 лв.
Необходими документи
Инсталиране
Приложение
Ползи

Издава се на физическо лице – Титуляр. Удостоверява неговата професионална обвързаност с юридическо лице (фирма, организация, свободна професия).

Удостоверението за професионален електронен подпис се издава в офис на регистриращ орган при личното явяване на Титуляря или негов упълномощен представител.

Физическото лице – Титуляр може да бъде:

 • законен представител - управител, изпълнителен директор;
 • упълномощено лице - служител в организацията, счетоводител, консултант и др.

Необходими документи за издаване:

 • Удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг документ, удостоверяващ правния статут на дружеството/организацията.
 • Документ за самоличност на Титуляря - законният представител на юридическото лице или на овластеното лице.
 • Нотариално заверено пълномощно по образец на БОРИКА – използва се в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Образци на пълномощните може да намерите в секция "Документи".
 • Договор за удостоверителни услуги - договорът ще Ви бъде предоставен за подпис при заявяване на удостоверението в офис. Подписва го представляващия/те юридическото лице или упълномощеният от него представител при личното му явяване в офис. В секцията "Документи" можете да намерите образец на договора. 
 • Попълнена онлайн заявка (искане) за електронен подпис.

За да инсталирате електронния подпис на компютъра, изтеглете необходимите компоненти от секция "Инсталиране" и следвайте указанията.

При необходимост можете да се свържете с Контактния център на БОРИКА.

БОРИКА АД предоставя платена услуга по инсталиране на електронния подпис на компютъра на клиента – в офис на дружеството или на място при клиента, след предварително записан час.

Професионалният подпис е предназначен за юридически лица: фирми, хора със свободна професия или ЕТС професионален подпис не можете да представлявате себе си като физическо лице. За да представлявате себе си, Ви е нужен персонален електронен подпис.

Електронният подпис изпълнява ролята на саморъчен подпис, с който подписвате документи и се идентифицирате онлайн.

С Квалифициран Електронен Подпис подписвате и подавате електронни документи през Интернет до административни служби и организации: НАП, НОИ, Агенция Митници, Агенция по вписваниятабанкирате онлайн в системите за онлайн банкиране на повечето търговски банки в България.

 

С електронния подпис повишавате ефективността на работа и използвате по-пълноценно служителите на фирмата.

Пестите време и разходи при комуникацията със структурите на държавната и общинската администрация: не е нужно физически да посещавате административните гишета, работите с институциите и банките изцяло през Интернет в удобно за вас време, от удобно за вас място.

Гарантирате си сигурност. Използването на електронен подпис е един от най-сигурните начини за електронно банкиране и за гарантиране на автентичността на съдържанието на документи.

Елиминирате риска от надвишаване на правомощията на служители при подписване на документи. Електронните подписи позволяват делегиране на права за достъп и работа с фирмени документи само на определени лица.

Осигурявате защита на търговската тайна в електронната си комуникация.

Пестите хартия и щадите природата. Можете да преминете към безхартиен документооборот с внедряването на съвременни ERP системи и услуги за онлайн обмен на електронно подписани документи и фактури, като например efaktura.bg

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офиси


Последвайте ни:

Изгубен или откраднат подпис

При изгубен или откраднат подпис - за временно спиране за 48 часа, позвънете на

За окончателно прекратяване на подписа посетете наш офис.

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни