English
Search icon

Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат

КУКЕПечат на юридическо лице се използва при създаване на КЕПечат от Създателя посочен в удостоверението към електронни документи и в електронни транзакции/приложения, които изискват най-високо ниво на информационна сигурност.

В съответствие с Регламент 910/2014 ЕС, КУКЕП Печат не следва да се използва и прилага като електронен подпис на юридическо лице. КУКЕП Печат служи само да автентифицира източника и интегритета на подпечатени електронни документи/изявления.

Освен при удостоверяването на автентичността на документ, издаден от юридическо лице, електронните печати могат да се използват за удостоверяване на автентичността на цифровите активи на юридическо лице, като софтуерен код или сървъри.

Валидност Цена с ДДС без карта и четец Цена с ДДС за комплект със смарт карта и USB четец
1 година 50,40 лв. 71,40 лв.
3 години 132,30 лв. 153,30 лв.
Необходими документи
Издаване

Необходими документи за издаване:

  • Удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг документ, удостоверяващ правния статут на дружеството/организацията.
  • Документ за самоличност на Упълномощения представител на юридическото лице (или на лицето, овластено да го представлява).
  • Нотариално заверено пълномощно по образец на БОРИКА - нужно е само, в случай че юридическото лице желае да упълномощи представител, който да го представлява пред КДУУ за издаване и получаване на печати. Образци на пълномощните можете да намерите в секция „Документи“.

За издаването на това удостоверение се изисква лично присъствие пред РО/МРС на упълномощено от Създателя физическо лице за проверка на идентичността на юридическото лице и самоличност на упълномощеното лице от Доставчика.

Установяване и проверката на идентичността на юридическото лице или едноличен търговец се осъществява от РО/МРС на Доставчика съгласно съответната Политика при издаване на удостоверение и другите вътрешни документи на Доставчика.

Установяването на идентичността на юридическо лице или едноличен търговец, данните за което се вписва в КУ, изисква в РО/МРС да се яви упълномощен представител на лицето и да представи изискуемите документи, доказващи правния му статус.

Установяването на идентичността на българско юридическо лице се осъществява от РО/МРС на Доставчика, чрез проверка в съответните регистри по предоставен ЕИК, съответно БУЛСТАТ по реда на ЗЕУ.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офиси


Последвайте ни:

Изгубен или откраднат подпис

При изгубен или откраднат подпис - за временно спиране за 48 часа, позвънете на

За окончателно прекратяване на подписа посетете наш офис.

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни