English
Search icon

Удостоверения за автентичност на уебсайт (домейн) (DVC SSL)

Удостоверение за автентичност на уебсайт (домейн) се издава на юридическо лице или физическо лице и удостоверява електронната идентичност на притежателя на домейна, хостващ уебсайт с високо ниво на сигурност за браузърния клиент. Удостоверение за автентичност на уебсайт (домейн) се използва да идентифицира притежателя на домейн и акредитацията на лицето с достатъчно ниво на сигурност за браузърния клиент, че достъпвания от него уебсайт е собственост на лицето, което е идентифицирано в удостоверението.

Тип Валидност Цена с ДДС
Домейн 1 година 60 лв.
Домейн от сървъри (wildcard certificate) 1 година 120 лв.
Необходими документи
Издаване
Приложения

1. Титулярят/Администраторът попълва on-line искане за издаване на Удостоверение за автентичност на уебсайт (домейн), в зависимост от статуса на Титуляря - физическо или юридическо лице.

2. Титулярят или негов упълномощен представител лично представя в офис на Доставчика следните документи:

  • Доказателство за регистрирано домейн име и право за ползването му (копие на договор и/или фактура с подпис „Вярно с оригинала”, дата и печат)

а издаването на това удостоверение се изисква лично присъствие пред РО/МРС на Потребителя или упълномощено от него лице за изпълнение на процедурата по идентификация от страна на Доставчика. Процедурата по идентификация включва представяне на доказателства за притежание на домейна, хостващ уебсайт и за идентичността на Потребителя и на упълномощеното лице и тяхната проверка.

Доставчикът проверява съществуването на домейна и неговата принадлежност за Потребителя. Проверката се извършва в някои от следните сайтове:

В искането за издаване на удостоверението за автентичност на уебсайт (домейн) се посочва и лицето, което представлява Потребителя. Проверява се и идентичността и на това лице.

Доставчикът използва всички позволени средства за да провери информацията, която ще се удостовери чрез издаването на удостоверение за автентичност на уебсайт (домейн), включително съществуването на домейна и неговата принадлежност за Потребителя.

Удостоверение за автентичност на уебсайт (домейн) се използва да идентифицира притежателя на домейн и акредитацията на лицето (Потребителя) с достатъчно ниво на сигурност за браузърния клиент, че достъпвания от него уебсайт е собственост на лицето, което е идентифицирано в удостоверението.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офиси


Последвайте ни:

Изгубен или откраднат подпис

При изгубен или откраднат подпис - за временно спиране за 48 часа, позвънете на

За окончателно прекратяване на подписа посетете наш офис.

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни