English
Search icon

Квалифицирано удостоверение за облачен квалифициран електронен подпис

Облачният квалифициран електронен подпис измества познатия квалифициран електронен подпис от смарт карта на отдалечена сървърна платформа като запазва правната сила на квалифицирания електронен подпис, а именно еквивалентен на саморъчния. Тези подписи придават ново измерение, което позволява предоставянето на повече услуги през електронните канали, лесна и сигурна идентификация на потребителя, дигитализация на административните процеси, премахване на традиционния хартиен документооборот.

Облачният квалифициран електронен подпис, се използва от всяко мобилно устройство с операционна системата iOS и Android с достъп до интернет посредством приложението B-Trust Mobile и портала My B-Trust за подписване през персонален компютър.

Изтегли B-Trust Mobile от:

               

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА B-TRUST MOBILE 
Ръководство за инсталиране на мобилно приложение B-Trust Mobile
Издаване
Инсталиране
Цени на пакети
Ползи

Издаването е безплатно за потребителя, като се заплаща само използването.

За издаване на Облачен КЕП е необходимо:

 • Да изтеглите мобилното приложение B-Trust Mobile;
 • Да заявите издаването на облачен квалифициран електронен подпис:
  - от разстояние, през електронния е-магазин на БОРИКА, ако притежавате Квалифициаран електронен подпис издаден на смарт карта;
  - в офис на БОРИКА, при личното явяване. 

Инсталиране на приложение B-Trust Mobile

Приложението B-Trust Mobile е налично за следните мобилни операционни системи:

 • Android OS версия 5.1 или по-висока - Приложението B-Trust Mobile е налично в Google Play магазин;
 • iOS версия 8.0 или по-висока - Приложението B-Trust Mobile е налично в App Store.

За активиране и използване на B-Trust Mobile е необходимо:

 • наличие на Интернет мобилни данни или достъп до Интернет чрез Wi-Fi;
 • разрешен достъп на B-Trust Mobile до камерата на мобилното устройство.

Регистриране на мобилно устройство след успешна инсталация:

 • Отваряне на B-Trust Mobile;
 • Създаване на парола на приложението. Паролата трябва да е от 6 до 30 символа, допускат се: букви, цифри и специални символи.

Вход в приложението – въведете Вашата парола.

Издаване на Персонален облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП)

 • Издаване на ОКЕП при наличен хардуерен КЕП, издаден на смарт карта, чрез електронния магазин на B-Trust https://store.borica.bg;
 • Избира се сертификат, записан на физически носител (смарт карта). От него ще се извлекат необходимите данни, за попълване на заявката за издаване на ОКЕП. Изборът се прави като се маркира конкретния сертификат, използван за издаване на ОКЕП;
 • След успешно извличане на данните, които ще се използват за издаване на ОКЕП, е необходимо те да се прегледат и да се потвърдят с натискане на бутон „Продължи“;
 • Изисква се въвеждане на ПИН код за достъп, за подписване на заявката за издаване на ОКЕП;
 • Необходимо е да се сканира, визуализирания QR код, чрез приложението B-Trust Mobile. Сканирането се извършва в приложението B-Trust Mobile, от Меню | Начало, като се натиска бутона „Сканирай QR код“;
 • След успешно сканиране на QR кода, в приложението се визуализира Авторизационен код, който трябва да се въведе в уеб страницата на електронния магазин;
 • За завършване процеса по подаване на заявка за издаване на ОКЕП, се натиска бутона „Изпрати“.

Стъпки за активиране на ОКЕП.

Създаване на ПИН код за подписване на електронни документи:

 • След натискане на бутона „Създай ПИН“  е необходимо да се въведе ПИН код, който ще се използва за подписване на електронни документи. ПИН кодът трябва да е с дължина между 6 и 16 цифри.
 • За финализиране на тази стъпка се натиска бутон „ПРОДЪЛЖИ“.

Подписване на „Договор за ОКЕП“ и „Искане за издаване“:

 • За активиране на ОКЕП се подписват, получените електронни документи „Договор за ОКЕП“ и „Искане за издаване“;
 • Чрез бутона „Преглед“ може да се разгледа съдържанието им;
 • Документите може да се подпишат един по един или заедно, чрез маркиране на чек бокс кутийката;
 • С натискане на бутона „Подпиши“, Вашият ОКЕП е активен и може да се използва.
Пакет Включен брой подписвания/идентификации Валидност (год.) Цена с ДДС
Безплатен 5 1 г. при активен клиентиски профил -
Супер икономичен 5 1 3.25 лв. 
Икономичен 10 1 6.00
Практичен 60 1 27.00
Неограничен неограничен 1 68.00

Безплатен

 • Използване на квалифицирано удостоверение за Персонален електронен подпис;
 • 5 (пет) броя подписвания/ идентификации на собствени документи или насочени от трето лице, на година при активен клиентски профил;
 • Неограничен брой подписвания/идентификации на интегрирани доверяващи се страни, в случай че подписването/идентификацията се извършва за тяхна сметка;
 • Неограничен и пълен достъп до  клиентски портал на B-Trust;
 • Използване на пълните функционалности на мобилното приложение B-Trust Мobile;
 • Добавяне на удостоверяване на време (Time Stamp) към подписаните собствени документи или към изпратените от трета страна, когато се изисква;
 • Подписване на произволен формат файлове и/или документи (doc, pdf, jpg и др.);
 • Избор на формат, ново и тип на подписване при полагане на електронен подписи върху собствени документи, съгласно Регламент (ЕС) 910/2014 – eIDAS;
 • Сигурен архив на всички подписани документи (собствени или изпратени от трета страна) за период от 10 години;
 • История за потреблението/използването на удостоверението за Квалифициран електронен подпис за период от 10 години.

Супер икономичен

 • Включва всичко от пакет „Безплатен“;
 • 5 (пет) броя подписвания/ идентификации за период от 1 година след активиране на пакета на собствени документи или насочени от трето лице;

Иконимичен

 • Включва всичко от пакет „Безплатен“;
 • 10 (десет) броя подписвания/ идентификации за период от 1 година след активиране на пакета на собствени документи или насочени от трето лице;

Практичен

 • Включва всичко от пакет „Безплатен“;
 • 60 (шестдесет) броя подписвания/ идентификации за период от една година след активиране на пакета на собствени документи или насочени от трето лице;

Неограничен

 • Включва всичко от пакет „Безплатен“;
 • Неограничен брои подписвания/ идентификации за период от 1 година след активиране на пакета на собствени документи или насочени от трето лице;

 

Облачният квалифициран електронният подпис позволява предоставянето на повече услуги през електронните канали, лесна и сигурна идентификация на потребителя, дигитализация на административните процеси, премахване на традиционния хартиен документооборот. Несъмнено всичко това води до големи облекчения за бизнеса и администрацията. Улеснява процеса на използване на удостоверенята за електронен подпис, както и на услугите с добавена стойност. Допринася за предоставянето на по-голям брой електронни услуги в интернет пространството и увеличава броя и облекчава потребителите. 

Ползи за потребителите:
 • Удобно - изисква само двуфакторен механизъм за автентификация и Интернет свързаност на произволно устройство (PC).
 • Двуфакторният механизъм не изисква специален (хардуерен) токън;
 • Отпада грижата за съхранение и носене на допълнително устройство (смарт-карта);
 • Лесно – потребителите имат лесен достъп от различни устройства (таблети, мобилни телефони…);
 • Отпада изискването за специфичната техническа обезпеченост и поддръжка на жизнения цикъл на КЕП – генериране на двойка ключове, запис на издадено или подновено удостоверение.
 • Липсва инсталация на специфичен софтуер при клиента и софтуерна поддръжка.
 • Висока сигурност – схема за двуфакторна автентификация премахва уязвимости на хардуерния КЕП - риска от забравен включен в компютъра е-подпис и прихващане на ПИН кода е елиминирана.
 • Възможност за управление -  потребителят по всяко време има възможността да управлява своите удостоверения през мобилното устройство (таблети, мобилни телефони…);
 • Незабавно спиране на използването на облачния КЕП при временно спиране или прекратяване;
 • Централизирано съхранение и управление на ключове - по-лесен и бърз процес на генерация на двойка ключове, по-удобно и лесно съхранение, по-лесен и бърз процес на подновяване.
 • Широка използваемост без ограничения наложени от браузери и активни компоненти – може да бъде използван на много повече места, където има интернет;
 • История и архив на използване – поддържа се история на всички положени подписа и архив на подписаните документи;
 • Възможност за ограничения и раздаване на права в различните приложения в който се използва, в зависимост от нуждите;
 • Постоянно актуализиране и модернизиране въз основа на желанията на потребителите;
 • Ценова ефективност - не изисква закупуването на допълнителни хардуерни компоненти, като смарт-карта, четец и драйвери за карта (Middleware) в комплекта за КЕП.
 • Ефективност на разходите – различни пакети от които потребителя може да избира спрямо своите нужди;
Ползи за организациите предоставящи електронни услуги:
 • Разширяване кръга от предлагани електронни услуги, правейки ги по-достъпни;
 • Надеждна идентификация на потребителя;
 • Аутсорсинг на специфичните технологични процеси при полагане и проверка на правно валиден подпис – разработването и поддържането на различни аплети за подписване зависими от типа смарт-карта и четци;.
 • Лесна интеграция към добавени услуги, подобряващи качеството и функционалността на КЕП, тоест Доверяващата се страна може да профилира своя „workflow” на електронните документи;
 • Независимост - от операционни системи, браузери, разработка и поддръжка на активни компоненти (драйвери) за четци и карти;
 • По-висока сигурност – при предложената схема за двуфакторна автентификация при всяко подписване отпадат известните уязвимости на хардуерния КЕП.
 • Незабавно спиране на използването на облачен КЕП при прекратяване;
 • Лесна интеграция с услуги с добавена стойност (Value Added Services), които подобряват качеството и приложимостта на правно-валидния електронен подпис:
  • полагане на квалифицирани електронни времеви печати (Timestamp);
  • услуга за онлайн проверка на статус на удостоверения за електронен подпис (OCSP);
  • услуги за изграждане на формати на електронно подписани документи според стандарти (XAdES, PAdES, CAdES, ASiC) към Регламент 910/2014 на ЕК и Европейския парламент (eIDAS);
  • услуга за валидация според Регламент 910/2014 на ЕК и Европейския парламент (eIDAS).

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
работно време: 8:30 – 17:30 в работни дни
тел.: 0700 199 10 на цената на един градски разговор за стационарни телефони на vivacom
моб.: *9910 на цената на разговор в съответната мобилна мрежа, съгласно тарифния план на клиента

Вижте всички офиси


Find us in:

Изгубен или откраднат подпис

При изгубен или откраднат подпис - за временно спиране за 48 часа, позвънете на

За окончателно прекратяване на подписа посетете наш офис.

Имате запитване

captcha image
Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни

Live chat iconLive chat