English
Search icon

Удостоверения на Доставчика на удостоверителни услуги

Удостоверителните вериги са служебни сертификати, които трябва да са инсталирани на вашия компютър, за да можете да подписвате с вашето удостоверение, издадено от B-Trust.

Инсталирайте удостоверителните вериги на B-Тrust

Автоматичен инсталатор за всички удостверителни вериги на B-Trust.


Свалете файл
Базови удостоверения

Базовите удостоверения (Root) се публикуват от Комисията за регулиране на съобщенията в Регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги. Самоиздават се и се самоподписват от Доставчика.

 

С базовите подписи се подписват другите служебни удостоверения, както и съответният списък с прекратени и временно спрени подписи (RootCA’s CRL).

 

B-Trust Root Qualified CA DER PEM CRL

Обслужва въведената профилирана структура от Доставчика за издаване на удостоверения само за квалифицирани електронни подписи. Подписва и списъка с прекратени и спрени удостоверения (CRL), издадени от този базов удостоверяващ орган.

 

B-Trust Root Advanced CA DER PEM CRL

Обслужва въведената профилирана структура от Доставчика за издаване на удостоверения за усъвършенствани електронни подписи, удостоверения за е-подпис за сървър, за информационен и софтуерен обект и приложно-ориентирани удостоверения. Подписва и списъците с прекратени и спрени удостоверения (CRL), издадени от този базов удостоверяващ орган.

 

B-Trust Root CA Certificate DER PEM CRL

Обслужва въведената от Доставчика профилирана структура за издаване на удостоверения за квалифицирани и усъвършенствани електронни подписи, удостоверения за сървър, за информационен и софтуерен обект, и приложно-ориентирани удостоверения. Подписва и списъците с прекратени и спрени удостоверения (CRL), издадени от този базов удостоверяващ орган.

Оперативни удостоверения

С оперативните удостоверения (Oper) се подписват всички подписи, издадени от B-Trust, както и съответния списък с прекратени и временно спрени подписи (OperCA`s CRL).

 

B-Trust Operational Qualified CA DER PEM CRL

Обслужва профилирана структура на Доставчика и подписва удостоверения за квалифицирани електронни подписи за крайни клиенти. Подписва и списъка с прекратените удостоверения (CRL), издадени и подписани от този Оперативен орган.

 

B-Trust Operational Advanced CA DER PEM CRL

Обслужва профилирана структура на Доставчика и подписва удостоверенията на клиенти за: усъвършенствани електронни подписи, сървър, информационен и софтуерен обект, и приложно-ориентираните. Подписва и списъците с прекратени и спрени удостоверения (CRL), издадени от този Оперативен орган.

 

Operational CA QES DER PEM CRL

Обслужва профилирана структура на Доставчика и подписва удостоверения за квалифицирани електронни подписи за крайни клиенти. Подписва и списъка с прекратените удостоверения (CRL), издадени и подписани от този Оперативен орган.

 

B-Trust Operational CA AES DER PEM CRL

Обслужва профилирана структура на Доставчика и подписва удостоверенията на клиенти за: усъвършенствани електронни подписи, сървър, информационен и софтуерен обект, и приложно-ориентираните. Подписва и списъците с прекратени и спрени удостоверения (CRL), издадени от този Оперативен орган.

Удостоверения за време

Удостоверенията на Органа за удостоверяване на време (B-Trust Timestamp Authority) подписват издаваните от Доставчика удостоверения на време (Timestamp tokens/TST) на електронни документи, заявени от клиенти. Удостоверенията на Органа за удостоверяване на време на Доставчика са със силата на квалифициран електронен подпис.

 

B-Trust Qualified Time Stamp Authority DER PEM
Удостоверения за статус

Удостоверенията на Органите за валидация се използват при проверка на подписи, издадени от B-Trust и удостоверяват неговия статус: дали в конкретен момент сертификата на подписа е валиден, дали е временно спрян или прекратен. Удостоверенията на Органа за статус на Доставчика са със силата на квалифициран електронен подпис.

 

B-Trust Root Qualified OCSP Authority DER PEM

 

B-Trust Root Advanced OCSP Authority DER PEM

 

B-Trust Qualified OCSP Authority DER PEM

 

B-Trust Advanced OCSP Authority DER PEM

 

Тестови удостоверения

Изтеглете тестовите базови и оперативни удостоверения на B-Trust.

Свалете файл
Удостоверения на услугата за валидация на документи

Удостоверение на услугата за Квалифицирано валидиране на Квалифицирани Електронни Подлиси и Печати. Удостоверенията на Услугата  на Доставчика са със силата на квалифициран електронен подпис.

 

 

B-Trust Qualified Signature Validation Service (B-Trust QSVS) DER PEM

Търсене в Публичния регистър Търсене в Публичния регистър Проверка на валидност на удостоверение за електронен подпис Проверка на валидност на удостоверение за електронен подпис Списъци с временно спрени и прекратени удостоверения за електронни подписи Списъци с временно спрени и прекратени удостоверения за електронни подписи Проверка за статус на удостоверение за електронен подпис по протокол OCSP Проверка за статус на удостоверение за електронен подпис по протокол OCSP Подписване на електронни документи с електронен подпис on-line Подписване на електронни документи с електронен подпис on-line
Проверка на е-документи Проверка на е-документи Квалифицирано удостоверяване на време (Qualified Time Stamp) Квалифицирано удостоверяване на време (Qualified Time Stamp) Инсталиране на електронен подпис Инсталиране на електронен подпис Удостоверения на Доставчика на удостоверителни услуги Удостоверения на Доставчика на удостоверителни услуги Смяна на B-Trust имейл паролa Смяна на B-Trust имейл паролa
Live chat iconLive chat