English
Search icon
СОФТУЕР И ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ

На тази страница ще намерите безплатен и комерсиален софтуер с различно предназначение.


Софтуер за подписване
Помощни програми
ЛОКАЛНА УСЛУГА ЗА ПОДПИСВАНЕ - BISS

BISS (Browser Independent Signing Service) е софтуер за подписване с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) при извършване на операции в Интернет браузъра. Използва технология, която позволява локално полагане на електронен подпис без използване на активна компонента. Голямо предимство при използването на BISS е независимост от използвания браузър и неговите ограничения или невъзможност за поддръжка на Java аплети или ActiveX контроли.

BISS осигурява работата с удостоверения за КЕП, за всички популярни браузъри под операционни системи MS Windows 8, MS Windows 10, Linux Ubuntu 18.04 LTS/20.04 LTS и macOS Catalina . Сработва при всяко използване на частния ключ на удостоверението за КЕП, намиращ се на смарт карта. BISS използва Microsoft CryptoAPI или PKCS11 библиотека за достъп до смарт картата.

За да се използва BISS е необходимо предварителна инсталация на услугата, като приложение на работната станция, където ще се извършва подписване – изискват се администраторски права.

 

За изтегляне:
MS WINDOWS: B-TRUST BISS.exe
MS WINDOWS: B-TRUST BISS.msi
Mac OS: B-TRUST BISS
Linux Ubuntu: B-TRUST BISS 

Инструкции за работа с BISS можете да свалите от: ТУК 

Спецификация на BISS можете да свалите от: ТУК

 

B-Trust Desktop Signer

Безплатно софтуерно приложение за подписване на електронни документи/файлове с Квалифицирано удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис, в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Продуктът позволява ръчно или автоматизирано подписване на един или няколко електронни документа/файла. Налична е възможност за добавяне на удостоверение за време (Time Stamp) към електронния подпис, както и за криптиране/декриптиране на файлове в различен формат.

За изтегляне:
Инструкция за инсталация и работа с приложението
MS Windows: B-Trust Desktop Signer
MAC OS X: B-Trust Desktop Signer
B-Trust Signing service

Осигурява възможност за подписване, валидиране, криптиране и декриптиране на електронни документи посредством използване на удостоверения за електронен подпис, включително за Квалифицирани удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис (КУКЕП).

За изтегляне:
Описание на услугата
Локален мениджър на смарт карти

Услугата може да се използва локално за управление (промяна на ПИН, разблокиране на ПИН и други) на смарт- карти.

За работата на приложението се изисква да имате инсталирана Java.

За изтегляне:
Локален Мениджър на Смарт-Карти - Windows
Локален Мениджър на Смарт-Карти - MacOS X

Клиентът е длъжен да съхранява предоставените ПИН и ПУК кодове. В случай, че не разполагате с разблокиращ ПУК код, картата не може да бъде отблокирана и единствената възможност е да преиздадете Вашия сертификат.

Конфигуратор за Internet Explorer

Безплатен софтуер за настройка на ActiveX контролите. Изпълнете файла за автоматична настройка на Вашия Internet Explorer.

За изтегляне:
B-Trust IE AutoConfig
signTextJS Mozilla

Специално разработено разширение за работа със смарт карти за Mozilla Firefox. Служи за създаване на цифров подпис в WEB страници.

Моля, след инсталацията затворете всички отворени прозорци на Mozilla Firefox и стартирайте Mozilla Firefox отново.

За изтегляне:
signTextJS
Конфигуратор за Adobe Reader

Осигурява зареждане на удостоверителната верига на B-Trust в Adobe Reader (версия 7 или по-висока) за операционна система Microsoft Windows (XP или по-висока). Необходимо е да проверите в настройките на Adobe Reader за съществуващи удостоверения на B-Trust, които трябва да се изтрият преди стартирането на приложението.

За изтегляне:
B-Trust Acrobat Reader Fix
Live chat iconLive chat