English
Search icon
СОФТУЕР И ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ

На тази страница ще намерите безплатен и комерсиален софтуер с различно предназначение.

Всички програми са съвместими с Windows XP и по-високи версии.


Софтуер за подписване
Помощни програми
B-Trust Desktop Signer

Безплатно софтуерно приложение за подписване на електронни документи/файлове с Квалифицирано удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис, в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Продуктът позволява ръчно или автоматизирано подписване на един или няколко електронни документа/файла. Налична е възможност за добавяне на удостоверение за време (Time Stamp) към електронния подпис, както и за криптиране/декриптиране на файлове в различен формат.

За изтегляне:
Инструкция за инсталация и работа с приложението
B-Trust Desktop Signer
B-Trust Signing service

Осигурява възможност за подписване, валидиране, криптиране и декриптиране на електронни документи посредством използване на удостоверения за електронен подпис, включително за Квалифицирани удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис (КУКЕП).

За изтегляне:
Описание на услугата
Локален мениджър на смарт карти

Може да се използва локално за управление (промяна на ПИН, разблокиране на ПИН и други) на смарт- карти.

За работата на приложението се изисква да имате инсталирана Java.

За изтегляне:
Локален Мениджър на Смарт-Карти - Windows
Локален Мениджър на Смарт-Карти - MacOS X
Конфигуратор за Internet Explorer

Безплатен софтуер за настройка на ActiveX контролите. Изпълнете файла за автоматична настройка на Вашия Internet Explorer.

За изтегляне:
B-Trust IE AutoConfig
B-Trust Mozilla Smart Card Addon

Специално разработено разширение за работа със смарт карти за Mozilla Firefox. Служи за автоматично конфигуриране и предпазване от неволно изтриване на електронния подпис.

Моля, след инсталацията затворете всички отворени прозорци на Mozilla Firefox и стартирайте Mozilla Firefox отново.

За изтегляне:
B-Trust Mozilla Smart Card Addon
Конфигуратор за Adobe Reader

Осигурява зареждане на удостоверителната верига на B-Trust в Adobe Reader (версия 7 или по-висока) за операционна система Microsoft Windows (XP или по-висока). Необходимо е да проверите в настройките на Adobe Reader за съществуващи удостоверения на B-Trust, които трябва да се изтрият преди стартирането на приложението.

За изтегляне:
B-Trust Acrobat Reader Fix
Live chat iconLive chat